Forside

Om Forlaget

Skønlitteratur

Faglitteratur

Kontakt

       
Psykologi:  

"Når forældre og professionelle snakker med børn"

Publikationen belyser og diskuterer børns udvikling og selvdannelse blandt andet i forhold til selvværd, ros, ris og i forhold til sociale interaktionsprocesser.
Forskningsresultaterne understreger at såvel forældre som professionelle nok i langt højere grad end for nuværende bør være i besiddelse af kommunikativ bevidsthed og kompetence, samt være opmærksomme på at samtalens indhold og relation er tæt sammenspundne. Forskellen på f.eks. at give børn "person-rettet ros" og at give børn "proces- rettet ros" er betydelige og har væsentlige konsekvenser for udviklingen af børns positive selvværd.

OLE MICHAEL SPATEN
 

 
   

"Børns identitet og selvopfattelsesudvikling" 2bind ialt 542 sider

På baggrund af langvarig dataindsamling fremlægger bogen en empirisk begrundet forståelse af børns og unges identitet og selvopfattelsesudvikling. Undersøgelsen viser, at børn og unge spiller en særdeles aktiv rolle i identitetsdannelsesprocesser. De formes af såvel betydningsfulde andre, som af de sociale og økonomiske muligheder og betingelser der nu engang er dem givet. Undersøgelsen påpeger, at den danske ligestillingsmodel tilsyneladende slår igennem ved at vise relativt små forskelle på drenge og pigers selvopfattelse i stærk modsætning til resultater fra f.eks. USA, Taiwan og Spanien.

Autoriseret psykolog OLE MICHAEL SPATEN er tilknyttet psykologi på Aalborg Universitet hovedsagelig med undervisning og forskning indenfor udviklings- og personlighedspsykologi.
 

 
     

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2008 Chreb Forlag.